Thứ bảy, 28 Tháng 3 2020
TIN MỚI

Bảo hiểm tiền gửi hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

DIV chu dong phong chong dich CoVid 19Bảo hiểm tiền gửi và các loại hình bảo hiểm thương mại có những điểm khác biệt cơ bản nào?

Về tính chất hoạt động, bảo hiểm tiền gửi hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, trong khi đó bảo hiểm thương mại kinh doanh với mục đích sinh lợi.

Về cơ chế bảo hiểm, các tổ chức tín dụng có nhận tiền gửi thường phải tham gia bảo hiểm tiền gửi theo cơ chế bắt buộc được pháp luật quy định bảo hiểm tiền gửi, nhưng với bảo hiểm thương mại thì cơ chế là tự nguyện và theo thoả thuận giữa hai bên.

Đối với hợp đồng bảo hiểm, giữa tổ chức bảo hiểm tiền gửi và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không ký kết hợp đồng bảo hiểm. Nhưng với bảo hiểm thương mại, tổ chức bảo hiểm ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân có nhu cầu được bảo hiểm.

Về đối tượng được bảo hiểm, đối tượng của bảo hiểm tiền gửi được xác định rõ ràng theo các quy định của pháp luật, còn bảo hiểm thương mại thì được xác định theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng nộp phí bảo hiểm của bảo hiểm tiền gửi được xác định theo quy định pháp luật của từng quốc gia còn với bảo hiểm thương mại thì tổ chức, cá nhân ký hợp đồng bảo hiểm với tổ chức bảo hiểm.

Người được thụ hưởng tiền bảo hiểm của bảo hiểm tiền gửi được xác định theo quy định của pháp luật ở từng quốc gia còn với bảo hiểm thương mại thì là người được chỉ định thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm.

Theo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Xem 601 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng