Chủ nhật, 05 Tháng 4 2020
TIN MỚI

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Chung tay phong chong dich Covid 19 va han han xam nhap man tai cac tinh DBSCLCông đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai tới các cấp công đoàn ngành Ngân hàng, các tổ chức tín dụng (TCTD), đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng một số nội dung hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại văn bản số 1754/NHNN-VP ngày 17/3/2020 của NHNN và Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) về việc hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Công đoàn NHVN triển khai tới các cấp công đoàn ngành Ngân hàng, các tổ chức tín dụng (TCTD), đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng một số nội dung sau:

Các cấp công đoàn thuộc hệ thống Công đoàn NHVN báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn đồng cấp, triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ, đóng góp và hưởng ứng các cuộc vận động của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thống đốc NHNN, Công đoàn NHVN; Tổ chức tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động nhằm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết “Tương thân, tương ái” của đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng, vận động đóng góp kinh phí: mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động trong hệ thống ngành Ngân hàng ủng hộ, đóng góp, mức tối thiểu là 01 ngày lương thực hiện/người. Các đơn vị sớm tổ chức triển khai thực hiện bằng các hình thức trực tiếp, gián tiếp. Vịệc vận động phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đơn vị, cơ sở và toàn hệ thống.

Cơ quan Công đoàn NHVN: Tổ chức các hình thức hỗ trợ kịp thời đến từng người dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn 5 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Tổ chức tài trợ tập trung các đơn vị, tổ chức y tế để hỗ trợ, phòng chống dịch covid-19; Tổng hợp, báo cáo kết quả với Thống đốc NHNN; Ban Chấp hành Công đoàn NHVN và các tổ chức công đoàn trong toàn Ngành.

Lãnh đạo cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, các đơn vị thuộc Công đoàn NHVN, các TCTD quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người lao động nêu cao trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, uy tín của ngành Ngân hàng, tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội trọng điểm, các cuộc vận động do Công đoàn NHVN phát động theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, tạo sự thống nhất và quyết tâm trong tổ chức thực hiện để có kết quả hơn nữa công tác an sinh xã hội của ngành Ngân hàng đối với cộng đồng, xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Xem 380 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng