Thứ bảy, 28 Tháng 3 2020
TIN MỚI

Công ty tài chính Lotte Việt Nam được sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ

Cong ty tai chinh Lotte Viet Nam anh hoat dongNgày 10/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 392/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam.

Theo đó, NHNN chấp nhận việc Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam thay đổi mức vốn điều lệ từ 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng) lên 991.157.610.643 đồng (chín trăm chín mươi mốt tỷ, một trăm năm bảy triệu, sáu trăm mười ngàn, sáu trăm bốn mươi ba đồng). Đồng thời sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 102/GP-NHNN ngày 19/11/2019 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam về vốn điều lệ như sau: “Điều 2. Vốn điều lệ của Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam là 991.157.610.643 đồng (chín trăm chín mươi mốt tỷ, một trăm năm bảy triệu, sáu trăm mười ngàn, sáu trăm bốn mươi ba đồng) do Công ty Lotte Card Co., Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn điều lệ.”

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 102/GP-NHNN ngày 19/11/2019 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam.

Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam có trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với thay đổi mức vốn điều lệ đã được chấp thuận, đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN theo quy định tại Luật các TCTD và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem 444 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng