Thứ hai, 06 Tháng 4 2020
TIN MỚI

BIDV Thanh Hoá thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Thanh Hoá thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

1. Thông tin tài sản:

TT Loại tài sản Số lượng Giấy tờ về tài sản
1 Máy kéo bánh lốp Kobuta BKS: 36LA-0344 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 95/2016/XMCD do Sở GTVT Thanh Hóa cấp ngày 28/06/2016
2 Máy Kéo bánh lốp Kobuta BKS: 36LA-0342 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 93/2016/XMCD do Sở GTVT Thanh Hóa cấp ngày 28/06/2016
3 Máy Kéo bánh lốp Kobuta BKS: 36LA-0343 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 94/2016/XMCD do Sở GTVT Thanh Hóa cấp ngày 28/06/2016
4 Máy Xúc lật LiuGong BKS: 36LA-0340 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 91/2016/XMCD do Sở GTVT Thanh Hóa cấp ngày 28/06/2016
5 Máy Xúc lật LiuGong BKS: 36LA-0341 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng số 92/2016/XMCD do Sở GTVT Thanh Hóa cấp ngày 28/06/2016
6 Xe tải tự đổ - Chiến Thắng BKS: 36C-114.77 1 Chứng nhận đăng ký ô tô 010251 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 21/04/2015
7 Xe tải tự đổ Hoa Mai BKS: 36C-139.59 1 Chứng nhận đăng ký ô tô 017085 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 27/10/2015
8 Xe tải tự đổ Hoa Mai BKS: 36C-137.43 1 Chứng nhận đăng ký ô tô 019089 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 11/12/2015
9 Xe tải có mui Hoa Mai BKS: 36C-148.09 1 Chứng nhận đăng ký ô tô 020427 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 06/01/2016
10 Ô tô con Toyota Prado BKS: 36A-051.38 1 Chứng nhận đăng ký ô tô 018492 do CA tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 22/05/2013

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thanh Hoá phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá, Phòng Khách hàng doanh nghiệp. Địa chỉ: 26 Đại lộ Lê Lợi - P.Điện Biên - TP.Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Việt Dũng; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; SĐT: 0912874199.

4. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có chức năng hoạt động đấu giá tài sản.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Có tối thiểu 03 Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

- Có bản mô tả năng lực, uy tín, kinh nghiệm.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thanh Hoá sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thanh Hoá không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Xem 566 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng