Thứ tư, 30 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Vietcombank tổ chức tập huấn chính sách phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Vietcombank tổ chức tập huấn chính sách phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Vừa qua, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức 2 khóa tập huấn trực tuyến về công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tuân thủ cấm vận.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của hơn 3.000 cán bộ, lãnh đạo các Phòng/Ban/Trung tâm tại Trụ sở chính; đại diện Ban giám đốc Chi nhánh, các đầu mối về phòng, chống rửa tiền tại các đơn vị và các cán bộ thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền, tài sản của khách hàng trên toàn hệ thống Vietcombank.

Tại buổi tập huấn, ngoài các nội dung chính (i) giới thiệu tổng quan về hoạt động phòng, chống rửa tiền và cấm vận; (ii) các quy định pháp luật hiện hành;  (iii) cập nhật Chính sách, quy định mới của Vietcombank về hoạt động phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố,chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và chính sách tuân thủ cấm vận, Phòng Phòng chống rửa tiền đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những vấn đề nổi bật, các trường hợp cần chú ý trong công tác phòng, chống rửa tiền và tuân thủ cấm vận. Các học viên đã được cập nhật các thông tin mới nhất trong công tác phòng, chống rửa tiền và chính sách cấm vận của thế giới, Việt Nam và Vietcombank; hiểu rõ được vai trò, quyền lợi và trách nhiệm cũng như tính cấp thiết trong công tác tuân thủ. Phòng Phòng chống rửa tiền đã tiếp thu các ý kiến phản hồi của các đơn vị về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai để nghiên cứu đưa ra hướng xử lý.

Trong năm 2020, bên cạnh các khóa tập huấn, đào tạo do Phòng Phòng chống rửa tiền đã phối hợp với Trường Đào tạo tổ chức, các đơn vị sẽ tiến hành việc tự đào tạo nhằm phổ biến tới từng cán bộ các quy định, chính sách để có thể triển khai hiệu quả vào công việc hàng ngày, góp phần nâng cao hiệu quả tuân thủ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và cấm vận của Vietcombank.

Xem 506 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng