Chủ nhật, 25 Tháng 10 2020
TIN MỚI

LienvietPostBank được bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động

LienVietPostBank anh hoat dong moiNgày 09/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1771/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienvietPostBank).

Thống đốc chấp thuận bổ sung vào điểm d Khoản 2 Điều 3 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nội dung hoạt động sau: “Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN với phạm vi hoạt động cụ thể như sau: (i) Sản phẩm lãi suất kỳ hạn; (ii) Sản phẩm hoán đổi lãi suất một đồng tiền gồm: Sản phẩm hoán đổi lãi suất một đồng tiền; Sản phẩm hoán đổi lãi suất một đồng tiền cộng dồn; (iii) Sản phẩm hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền hoặc hoán đổi tiền tệ chéo gồm: Sản phẩm hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền; Sản phẩm hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền cộng dồn.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm thực hiện nội dung hoạt động nêu trên tại Quyết định này theo quy định của pháp luật và của NHNN; Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN.

Xem 934 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng