Tin mới nhất

Tài sản chung của vợ chồng trong giao dịch tại ngân hàng

Có rủi ro liên quan đến pháp lý mà khi thực hiện ngân hàng không biết, chỉ đến khi vụ…

Phải có chế tài đủ mạnh

Theo luật sư Trương Thanh Đức, người Việt Nam nhẹ dạ cả tin nên dễ tin vào những điều không…

Giới thiệu CLB Pháp chế ngân hàng

Ngày 22/01/2013, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành Quyết định số 35/QĐ-CQTT Chuẩn y Ban…

Nhiều người xem

Ngày 22/01/2013, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt…
Theo luật sư Trương Thanh Đức, người Việt Nam nhẹ…
Có rủi ro liên quan đến pháp lý mà khi…
Vụ Pháp chế - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho…